Ecclesia Incastellata

Just another WordPress.com weblog

Ptkanów – románský opevněný kostel v Polsku?

Ptkanów – kościół św. Idziego Opata, relikty z XII w. (albumromanski.pl)

Je možné, že stavba obsahuje románské relikty. Ohradní zeď se střílnami však nepochybně pochází z pozdějšího období, snad ze 16., možná z počátku 17. století. V připojené diskusi jsou pronášeny poměrně schematická hodnocení opevněných kostelů v Evropě, zejména v jižní Francii (pominuta je skutečnost, že většina nástaveb s cimbuřími je pozdější, převážně z druhé poloviny 14. století, případně pozdější). Ohledně románských kostelů jsou opakovány výroky o tom, že byly přirozeně využívány k obraně jako jediné zděné objekty v jinak dřevěné zástavbě. Jejich výzdoba i celkové pojetí jsou hodnoceny jako protiklad k hradům srovnatelné doby s tím, že kostely postrádají obranná zařízení a dekor je z tohoto hlediska protismyslný.

Reklamy

2011/12/28 Posted by | opevněné kostely | Napsat komentář

Doklady opevnění kostela ve Starém Městě u Bruntálu

Denik, 28.12.2011: Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie

„V severovýchodní části obce Staré Město u Bruntálu se nachází opevněný hřbitov, uprostřed kterého stojí monumentální kostel…

V roce 1974 byly zjištěny základy kamenné hradby u vnitřního příkopu, vnější příkop a starší základy vnějšího opevnění, na kterém dnes stojí hradební zeď hřbitova…

Kostel byl postaven uprostřed opevněného místa, jak o tom svědčí i dosud viditelné valy a příkopy kolem něj…“

2011/12/28 Posted by | opevněné kostely | Napsat komentář