Ecclesia Incastellata

Just another WordPress.com weblog

Kulturní katastrofa – rabování kostelů

Před pár dny zveřejnila Policie ČR prostřednictvím ČTK děsivou bilanci loupení kostelních mobiliářů od roku 1990 (Od roku 1989 zmizely z českých kostelů statisíce uměleckých děl). Nepochybně jde o dalekosáhlé společenské souvislosti. Jak se obecná veřejnost k rabování v kostelích staví? Poměrně vlažně, v některých případech možná až škodolibě. Proč je tolik lidí, kteří si přisvojují věci, jež jim nepatří? To je asi vlivem „socialistické“ éry v kombinaci s vírou, že člověk je oprávněn udělat všechno pro svůj očekávaný ekonomický úspěch.

Není možné do každého kostela, ale také příbytku či kanceláře nebo dílny posadit ozbrojeného strážce. Proto jsou nespravedlivé překvapivě často pronášené výčitky na adresu okradených, že o svůj majetek dosti nedbali, a proto jim snad „logicky“ byl odcizen.

Zřejmě nepomůže rozšiřování policejních řad ani zvyšování trestů (k němuž však kupodivu přes proklamování úcty k vlastnictví patrně nedochází).

S tématem souvisí o otázka utajování informací o mobiliářích. Podle mého se tato nepochybně dobře míněná snaha může podílet na usnadňování prodeje. Je ovšem zřejmé, že lokalizované údaje by mohly být pro „tipaře“ vodítkem. Ale na druhé straně dokumentace uloupených předmětů nepochybně přispívá nejen k jejich snazšímu odhalení (např. v obchodech starožitníků), ale také k širšímu povědomí o velikosti ztráty, která postihuje nejen každého z nás, ale i naše potomky. Přesto si myslím, že by obecnému zvýšení vnímavosti ke ztrátám přispělo, kdyby informace o kulturním dědictví byly občanům více k dispozici.

Počátkem prosince 2009 byl v nové podobě spuštěn Portál systému evidence uměleckých děl Policie České republiky. Zde jsou zpřístupněny údaje též o církevních památkách ve velkém počtu – bohužel jen o těch odcizených).

Příčiny i průběh této pohromy asi budou i předmětem sociologických výzkumů.

Reklamy

2010/01/02 Posted by | ohrožení památek | | Napsat komentář